رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امیرحسین شاهسون بغدادی ابراهیم افتخاری 5 35
2 کسری فروردینی علی کریمی صابر 5 23
3 محمد مهدی جوزی امید لطفعلیان 4 22
4 محمد امین لعل خیر خواه مهدی ابراهیمی 3 17
5 ابوالفضل محمد پور طالشانی استاد صدفیان 3 17
6 امیرعلی زینی علیرضا حیدری 2 14
7 محمدحسین جمیلی شبستری محمدرضابرجی 2 14
8 محمد رمضانی رحیم صالحی 2 14
9 مصطفی کیخسروی ناصر حسن زاده 2 14
10 محمدعلی مخدومی احمدعرفانی فر 2 14
11 سینا کریمی ستار سمیعی 2 14
12 امیرمحمد بیرامی دامون ابوالقاسمی 2 14
13 یونس حسنی رباط ترکی سید عباس موسوی 3 11
14 سیدسروش دریاباری ستار سمیعی 2 10
15 فردین عربی رعلیرضا قاضی محسن 2 10
16 محمدعلی شکاری مرتضی کریمی 2 10
17 ایلیا جعفرزاده سنگان بهزاد خداداد 2 10
18 امیر محمد مرادخواه ناصر حسن زاده مزرعه 2 10
19 امیر فرهنگ مرزبان عباس آبادی ستار سمیعی 2 10
20 مبین بیرامی دامون ابوالقاسمی 2 10
21 رشاد صابری علی اصغرپور باریکی 3 9
22 حسین پورحیدر مهدی شاعری 2 8
23 علی باقری جهانگیر رفعتی 2 8
24 محمدرضا نوری دستجرده ء امیر موسایی زاده 2 8
25 نوید فیروزی احمد مشکین قلم 2 8
26 محمدمهدی جهان تیغ نظری استادرضا امیری 2 8
27 سعید ارحمی چتیگر علیرضا قاضی محسن 3 7
28 صالح بلوچی جواد مغنی زاده 3 7
29 محمد زیدی رجبعلی قنبری 1 7
30 امیررضا قربانی فر مهدی ابراهیمی 1 7