رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 علی اصغر رضائی هنجنی حمیدرضاسلیمی 13 75
2 امیر حسین خاتم گویا کاظم قشقایی 10 58
3 فربد مرادی موحد روح الله خواجه صالحانی 10 52
4 عارف بذلی ابراهیم افتخاری 7 49
5 ابوالفضل آقا پور نرکس آباد کیانوش ساکی 7 45
6 محمد خانی زاد علی باباپور 7 37
7 امیرحسین حاتمیان عباس مولایی 6 30
8 فرزاد باقرزاده رحیم صالحی 4 28
9 احسان پیدائی دکتر رشید امیران 4 28
10 سینا ولیزاده ناصر برجی قلدره 6 26
11 سیدامیرمحمد حسینی کوروش محنتی حقی 7 25
12 امیرحسین یزدانی زاد حمیدرضا سلیمی 10 24
13 محمد مهدی سرابخشکه استاد هادی جباری 5 23
14 علی سینا امیدی محمد روحانی 4 22
15 محمدقاسم صفربیگی محمد صادقی نژاد 4 22
16 عرفان یونسی سینکی رعلیرضا قاضی محسن 5 21
17 محمد علیزاده ناصر برجی قلدره 3 21
18 پارسا عامره گلی حسین کمالی 3 21
19 رضا مخلصی سعید رقیب دوست 3 21
20 محمدمهدی قضائی پاکدهی کاظم قشقایی 10 20
21 امیررضا مخدومی شربیانی جواد مغنی زاده 4 20
22 محمد مهدی عبدالهی ناصر برجی قلدره 5 19
23 ابوالفضل درجزانی جواد مغنی زاده 5 17
24 کارو بدرخانی مرتضی کریمی 3 17
25 محمدمتین فعله گری مهدی اردهالی 3 17
26 محمدعرفان قصابی مبارک آبادی سعید رقیب دوست 3 17
27 امیرحسین باقری ایرج حسینی 3 17
28 امیر حسین قربانی خداشهری رحیم صفائی 4 16
29 عرشیا قادی علی عزیزی 5 15
30 سجاد نظری روح الله خواجه صالحانی 3 15