رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
211 محمدرضا مسگران میلاد فیروزنیا 1 7
212 سعید اطریشی مهدی سلیمانی فرد 1 7
213 حمیدرضا بودلایی ناصر برجی قلدره 1 7
214 امیر نصیری تقی دیزج هوشیار دیندار 1 7
215 امیر حسین امیری هرمزکی بابک نادری گرگری 1 7
216 سورنا میرزایی محمد رضا زوار 1 7
217 سوشیانت بهرامی طاقانکی عباس ملائی 1 7
218 سپهرام بوستانی راد مهدی گوهریان 1 7
219 سپهر آقایی مهدی گوهریان 1 7
220 سید محمد علی حسینی پاک ناصر برجی قلدره 1 7
221 سید مهدی حسینی خوشبخت ایرج حسینی 1 7
222 مهدی روشن داود همایون 1 7
223 مجتبی فغانی هکه لوئی امیرحسین تبارکی فرد 1 7
224 امیر علی رحمانی بهروز حاجی زاده 1 7
225 علیرضا راهپیماخاوری ها استاد مهدی هنرمند 1 7
226 عرفان ابراهیمی امیرحسین تبارکی فرد 1 7
227 محمدرضا طهمزپور علی اصغرپور باریکی 1 7
228 محمد صالح مصطفی ئی استاد سید حسن میر 1 7
229 علیرضا حیدر قلی زاده قلندر ایرج حسینی 1 7
230 پارسا همتی تجن گوکه روح الله خواجه صالحانی 1 7
231 اميرمحمد فرهمندفر استاد محمد سعيد نريماني 1 7
232 سید نیما حسینی علی عزیزی 1 7
233 سینا صبور داود مرادی 1 7
234 محمد پارسا رضایی دستجرده یی استاد محمداسماعيل آذرپاد 1 7
235 امیرحسین جهاندیده علیرضا جعفری 1 7
236 محمد سروش آجورلو علیرضا جعفری 1 7
237 ایلیا سوریان ریحانی پور احمدعرفانی فر 1 7
238 سید محمد رضا حسینی میلانی روح ا... خواجه صالحانی 1 7
239 ابولفظل صفای خواجه ها محمد قربان پور 1 7
240 هانی عسگری بهنام جعفریان 1 7