رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
181 امیرمحمد سلیمانی بابک کیومهر بخشایش 1 7
182 امیرعلی علی اکبری عزیزی استاد مهدی هنرمند 1 7
183 امیرعلی رسول زاده جبار شعباني 1 7
184 معین کفشی جبار شعبانی 1 7
185 طاها شعبانی جبار شعبانی 1 7
186 سبحان تقی پور یوسفده بهنام جعفریان 1 7
187 امیر محمد احمدی علیرضا قاضی محسن 1 7
188 دانیال قربان پوردرگاه مهرداد رامتین 1 7
189 پرهام صادقی آقای استاد جم 1 7
190 محمدحسن ورزدار حمید باقی نژاد خاقازانی 1 7
191 علی عبدی نیا بهروز مرادی 1 7
192 سید رایان رحمتی امیر حسین تبارکی فرد 1 7
193 سینا حکمت دان حسین سجده 1 7
194 ابوالفضل رزمخواه ابراهیم تکمه داشی 1 7
195 رضا کاکائی سعید رقیب دوست 1 7
196 امیرعلی ابراهیمی مسعود بهرامی 1 7
197 امیرمهدی رحیم زاده فرهاد افشار 1 7
198 یاسین قاسمی حسن زنگنه 1 7
199 آیدین اصغری اسکانلو محمدمحلوجی 1 7
200 امیرعلی سیف الهی طرقی امیدکبیری 1 7
201 یاسین قاضی خانی بهروز مرادی 1 7
202 سبحان تقی زاده علی اکبری 1 7
203 رهام کرمی جواد باباپور 1 7
204 علیرضا راحت طلب بین کلایه علی باباپور 1 7
205 ابوالفضل ملک نژاد ثمرین سهیل عباسی 1 7
206 سپهر پرنون آقای استاد عزیزی 1 7
207 بردیا ندیمی حمید اسدالهی 1 7
208 امیرحسین معصومی اقای رضا حیدری 1 7
209 ابوالفضل باور نگین مهدی چوروکی 1 7
210 ماهان نوری داود همایون 1 7