رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1861 امیر محمد ماستری فراهانی آقای استاد غلامرضا شمس 0 0
1862 محمد مرتضی ملکی حسین سجده 0 0
1863 علیرضا رسولی حسین سجده 0 0
1864 محمد طاها میرزائی حسین سجده 0 0
1865 محمد حسین میرزائی حسین سجده 0 0
1866 امیر علی محبی فر محمدرضا نجفی عرب 0 0
1867 فرهاد محمدی محمد کرمی 0 0
1868 محمد صدرا ملک احمد آقای استاد غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 0 0
1869 مهیار شریفی عبداله سیرجانی 0 0
1870 امیرعلی نوروزی ایمن آبادی آقای استاد غلامرضا شمس 0 0
1871 محمد یاسین منصوری محمدرضا نجفی عرب 0 0
1872 سیدرضا رضائی عبدالرضا صبوری 0 0
1873 امیرمحمد ساکی نژاد میلاد فیروزنیا 0 0
1874 ابوالفضل زینلی چترودی کاظم قاسمی 0 0
1875 مهراب لشنی حمزه احمدی 0 0
1876 علیرضا جعفری علیرضا ارغند 0 0
1877 دانیال ترابی سهراب نوحی 0 0
1878 ایلیا فضلی میلاد فیروزنیا 0 0
1879 یونس بهمن آبادی میثم ابراهیمی 0 0
1880 محراب فرخ زاده دریامان بهزاد خداداد 0 0
1881 بنیامین پیرعلی قدرت ا.. کردبچه 0 0
1882 مرتضی محجوب جیردهی قدرت ا.. کردبچه 0 0
1883 امیرمحمد فاتحی بهزاد خداداد 0 0
1884 ابوالفضل پور عبدالله ابوذر بهزاد خداداد 0 0
1885 امیر حسین نورزاد علی بوربور اژدری 0 0
1886 امیرمهدی طاهری علی مومنی 0 0
1887 محراب صالحزاده علی بوربور اژدری 0 0
1888 امیرحسین گودرزی علی بوربور اژدری 0 0
1889 امیر مهدی قاسمی حسن خراسانی 0 0
1890 هاشم خاوری حسن خراسانی 0 0