رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1801 محمدامین امیردهی امیر ابوحمزه 0 0
1802 دانیال قهرمانزاده امیر ابوحمزه 0 0
1803 شایان کوه نشین امیر ابوحمزه 0 0
1804 مهدی محمدزاده حسن هاشمی 0 0
1805 علی ندائی حمید کاظمی لای 0 0
1806 امیرعلی کریمی حمید کاظمی لای 0 0
1807 عی محمد نژاد برجعلی براری 0 0
1808 کامیار باقری برجعلی براری 0 0
1809 خشایار باقری برجعلی براری 0 0
1810 هیراد چوپانی ستار سمیعی 0 0
1811 ارشیا پورهاشم فخارلنگرودی عباس ملائی 0 0
1812 سپهر میری مزرعه شاهی مهدی گوهریان 0 0
1813 امیر علی کرم پور زند آباد سعید غلامی 0 0
1814 امیرعلی نیکوفطرت محسن حاتمی 0 0
1815 پویا محمدی بیدهندی محسن حاتمی 0 0
1816 علی عبدالغفاری آقای استاد غلامرضا شمس 0 0
1817 سهیل بیات رحیم صفائی 0 0
1818 محمدرضا سخن دان علی اصغرپورباریکی 0 0
1819 ماهشاد براری دشت میان میثم ابراهیمی 0 0
1820 عرشیا جمالی میثم ابراهیمی 0 0
1821 محمد رضا رضا زاده امین آباد مجید ابراهیمی 0 0
1822 میثم قاضی زاده امینی مجید ابراهیمی 0 0
1823 ابوالفضل صادقی بابلان محمد تاجیک 0 0
1824 میر آبتین حسینی علی آبادی استاد مصطفی رستم پور 0 0
1825 مبین سهراب محمد تاجیک 0 0
1826 سينا صادقي نيا حسن نظام دوست 0 0
1827 محمدامين صالحي محمدصادقی نژاد 0 0
1828 علی اصغر رضائی آقای بابک عابدینی 0 0
1829 محمدجواد مرادخانی استاد رضا امیری 0 0
1830 محمد مهدی وصالی مزین استاد علیرضا جعفری 0 0