رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1711 ايليا فيضي یوسف جهانگیری 0 0
1712 امیرحسین بابالوئی ناصرر 0 0
1713 امیرعلی غریبی نوری کیانوش ساکی 0 0
1714 مهدی عسگری گچوسنگی محسن کاشی زاده 0 0
1715 امیرعلی ژیان هادی جلیلوند 0 0
1716 محمد امین حلی استاد سید معین قاضوی 0 0
1717 بنیامین شیرآقائی هادی جلیلوند 0 0
1718 سامیار کریمیان هادی جلیلوند 0 0
1719 محمد طاها توکلی عبداله سیرجانی 0 0
1720 احسان حبیبی سعیدفرجی فر 0 0
1721 ابوالفضل جانبازی مهدی عبدی فرد 0 0
1722 امیرعلی نوراللهی مهدی عبدی فرد 0 0
1723 امیررضا درویشی جهانگیر رفعتی 0 0
1724 امیرحسام اشرفی مصطفی جاوید 0 0
1725 علی اصغر رحیمی امیر استادجبارشعبانی 0 0
1726 مهدی حسن نژاد امیرعلی بهرامی 0 0
1727 ابوالفضل پیرانپور استادصادق ابراهیم نژاد 0 0
1728 امیر محمد صمدی محمود اباد امین افرند 0 0
1729 مبین صالحی امیر موسایی زاده 0 0
1730 محمد مهدی مهرابی ناصر برجی قلدره 0 0
1731 مهدی درخشانی ناصر برجی قلدره 0 0
1732 مهیار جهانی بهنام جعفریان 0 0
1733 امیرحسین قاسمی میرحسین زینال الحسینی 0 0
1734 امیرحسین یعقوبی حسنعلی ده علیرضا جعفری 0 0
1735 امیرحسین اقاپور علیرضا جعفری 0 0
1736 سینا عبدالی ششجوانی استاد جعفری 0 0
1737 محمدامین آسیابی استاد جعفری 0 0
1738 مهیار مقدم ایالویی استادجعفری 0 0
1739 مهدی جوان دل کور عباسلو استاد جعفری 0 0
1740 پارسا صفری محمد هاشمی 0 0