رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
121 امیر رضا حاتمی علی دیناری 3 9
122 رادین ندائی ابوذر فرهاد نصرالهی 4 8
123 محمد مهدی قدیمی امید ابولقاسمی 4 8
124 امیر علی ملکی احمد عباسی چالشتری 4 8
125 سید محمد نیکان هاشمی اصل عباس مولایی 4 8
126 رضا آزاد علی عزیزی 2 8
127 یاسین غلامی روح قاضیانی دامون ابوالقاسمی 2 8
128 بنیامین ایمانی محمد رضا فخیم امر الله 2 8
129 بنیامین بقائی حسین کمالی 2 8
130 عرفان حسینقلی زاده محسن ایلخانی 2 8
131 ياسين اسماعيليان میرحسین زینال الحسینی 2 8
132 بنیامین عسکری ورکی اشکان ولی پور 2 8
133 ابوالفضل جوشقانی پیام خانلرخانی 2 8
134 ارشیا بهزاد فرهاد نصرالهی 2 8
135 محمدامین محمدزاده جهانگیررفعتی 2 8
136 کیان نصراله پور ید الله تیموریان 2 8
137 محمدحسین چالکش نجفی استاد مهدی هنرمند 2 8
138 امیر علی بهبودی روح الله خواجه صالحانی 2 8
139 علی قدرتی اصل روح اله عمران 2 8
140 محمدمانی حسینی کذرجی کاظم قشقائی 2 8
141 امیرحسین رستمی وحید جعفریان 2 8
142 محمد مهدی سعادتمند صابر هداوند حیدری 3 7
143 علی عبدالمالکی علیرضا قاضی محسن 3 7
144 امیرحسین شهیدی مهدی هنرمند 3 7
145 امیر حسین ساری خانی ید الله تیموریان 3 7
146 سید کسری نصراله الحسینی محسن سلطانی راد 1 7
147 محمد مهدي آقابراري ابوالحسن شاهویردی 1 7
148 محمدرضا ابدالی حسن آبادی رشید امیران بستان آباد 1 7
149 امیر محمد بیرانوند روح الله خواجه صالحانی 1 7
150 ابوالفضل رحیمی حمید رضا آروان 1 7