رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 هستی حقدوست کارسیدانی ثریا قنبری 12 42
2 شهربانو حسینی زینب رضازاده 5 35
3 ستایش ستاری کیا شهناز جوانمرد 6 34
4 فاطمه قاسمی فرزادی فاطمه دری دولت ابادی 6 32
5 مبینا کاظم خواه خلخالی افسانه محمدیان 5 31
6 نیلوفر برجی گیتا ویسی 5 31
7 ثمین بحری استاد الهه آجرلو 5 31
8 مبینا شهماری سودابه مهدي زاده ازديني 6 30
9 طنین شمس یامچلو گیتا ویسی 5 29
10 آیلین پلنگی گیتا ویسی 5 29
11 حورا ماهیان بادی مریم امیری 4 28
12 سارینا محمدیان مهديه عطااللهي 4 28
13 مهدیه ریحانی فاطمه قنبری گنج 5 27
14 معصومه عسکري سودابه مهدي زاده ازديني 5 21
15 دینا فرهادی نیا مریم امیری 3 21
16 سما نیتی فرید زهرازمانی اسداله پور 3 21
17 ریحانه آذری جوقان راحله شاهدی 3 21
18 آتنا ارزانی سکینه نوروزی 3 21
19 ستایش نظری اکرم محمدی جعفری 3 21
20 نازنین زهرا عبدالملکی ریحانه محمدی 4 20
21 یاسمین اکبری استاد الهه آجرلو 5 19
22 ایلین اخوی ثرياقنبري 5 19
23 نازنین فاطمه کلبعلی نازگل عباس نژاد 3 17
24 نورالهدی خفاجیه سهیلا مهدی زاده ازدینی 3 17
25 سوگند احمدی مریم کورانی 3 17
26 مبینا معین مریم امیری 3 17
27 رها جعفری فشکی فاطمه دری دولت آبادی 3 17
28 ایلا اخوی ثريا قنبري 3 17
29 فاطمه فخری چلک سکینه نوروزی 3 17
30 فاطمه نادی شورابی مهديه عطااللهي 3 17