محمد حسین اسدی

نام و نام خانوادگی محمد حسین اسدی
مربی ناصر برجی قلدره
درجه کمربند
سن 12 سال و 4 ماه
قد
وزن
مسابقات 10
امتیاز 41
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزادقهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و نوجوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 3 اسفند 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان چهاردانگه (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 17 اسفند 1397
چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 26 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان اسلامشهر (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 28 تیر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 11 مرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 مهر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 24 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال شهرستان اسلامشهر (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 29 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 3 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 18 بهمن 1398
tab4
tab5