محمرضا غفاری

نام و نام خانوادگی محمرضا غفاری
مربی ناصر برجی قلدره
درجه کمربند
سن 13 سال و 0 ماه
قد
وزن
مسابقات 7
امتیاز 27
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزادقهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و نوجوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 3 اسفند 1397
چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 26 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان اسلامشهر (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 28 تیر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 مهر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 24 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال شهرستان اسلامشهر (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 29 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 18 بهمن 1398
tab4
tab5