آرمین محمدیان

نام و نام خانوادگی آرمین محمدیان
مربی علیرضا جعفری
درجه کمربند
سن 12 سال و 10 ماه
قد
وزن
مسابقات 4
امتیاز 28
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان شهریار (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 24 آبان 1398
مسابقات قهرمانی خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 20 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 3 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
  • تهران
  • 18 بهمن 1398
tab4
tab5