امير علي كارگردان

نام و نام خانوادگی امير علي كارگردان
مربی صابر هداوند حیدری
درجه کمربند
سن 12 سال و 11 ماه
قد
وزن
مسابقات 4
امتیاز 22
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان ونوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 10 اسفند 1397
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 8 شهریور 1398
مسابقات قهرمانی خردسال و نونهال شهرستان پیشوا (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 27 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 25 بهمن 1398
tab4
tab5