حسین بیابانی

نام و نام خانوادگی حسین بیابانی
مربی حسن زنگنه
درجه کمربند
سن 11 سال و 3 ماه
قد
وزن
مسابقات 5
امتیاز 28
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان پیشوا (پسران) - شکوفه (سبز -_آبی)
  • تهران
  • 12 بهمن 1397
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قرچک (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
  • تهران
  • 8 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 27 دی 1398
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان ری (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 18 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 25 بهمن 1398
tab4
tab5