مهدی کاشفی منزه

نام و نام خانوادگی مهدی کاشفی منزه
مربی حسن زنگنه
درجه کمربند
سن 12 سال و 9 ماه
قد
وزن
مسابقات 7
امتیاز 35
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان قرچک (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 5 بهمن 1397
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان پیشوا (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 بهمن 1397
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قرچک (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 8 آذر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان دماوند (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 29 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 دی 1398
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شهرستان ری (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 18 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 25 بهمن 1398
tab4
tab5