امیر مهدی قاسمی

نام و نام خانوادگی امیر مهدی قاسمی
مربی احمد لاریجانی
درجه کمربند
سن 12 سال و 5 ماه
قد
وزن
مسابقات 5
امتیاز 31
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
  • تهران
  • 23 آذر 1397
مسابقات آزادقهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و نوجوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 3 اسفند 1397
چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 26 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 31 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان و جوانان بزرگسالان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 7 آبان 1398
tab4
tab5