ابوالفضل رضاپور

نام و نام خانوادگی ابوالفضل رضاپور
مربی رعلیرضا قاضی محسن
درجه کمربند
سن 12 سال و 10 ماه
قد
وزن
مسابقات 8
امتیاز 35
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات آزاد قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و پومسه شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 7 دی 1397
مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان بخش رودهن (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 بهمن 1397
مسابقات قهرمانی شکوفه و خردسال شهرستان پردیس (جام رمضان) پسران - خردسال (سبز_آبی)
 • تهران
 • 10 خرداد 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال شهرستان دماوند (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 مهر 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 24 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان دماوند (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 29 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوان شهرستان پردیس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 27 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (قرمز - پوم)
 • تهران
 • 24 بهمن 1398
tab4
tab5