طاها نورائی

نام و نام خانوادگی طاها نورائی
مربی ابراهیم تکمه داشی
درجه کمربند
سن 12 سال و 7 ماه
قد
وزن
مسابقات 4
امتیاز 20
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 26 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 9 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
  • تهران
  • 21 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 24 بهمن 1398
tab4
tab5