آرش علی زاده

نام و نام خانوادگی آرش علی زاده
مربی استاد حمیدرضا سلیمی
درجه کمربند
سن 13 سال و 0 ماه
قد
وزن
مسابقات 5
امتیاز 21
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 9 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال و نونهال حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 24 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال حوزه شمالغرب (پسران) - خردسالان (سبز - آبی)
  • تهران
  • 21 آذر 1398
مسابقات قهرمانی خردسال و نونهال شهرستان قدس (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 20 دی 1398
مسابقات قهرمانی خردسال، نونهال و نوجوانان حوزه شمالشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 27 دی 1398
tab4
tab5