محمدجواد مهری

نام و نام خانوادگی محمدجواد مهری
مربی حسن هاشمی
درجه کمربند
سن 12 سال و 5 ماه
قد
وزن
مسابقات 6
امتیاز 34
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات قهرمانی شهرستان اسلامشهر شکوفه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 19 مهر 1397
چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (جام رمضان) پسران - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 26 اردیبهشت 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان و نونهالان شهرستان اسلامشهر (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 28 تیر 1398
مسابقات قهرمانی خردسالان و جوانان بزرگسالان حوزه جنوبغرب (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 7 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 24 آبان 1398
مسابقات قهرمانی شکوفه، خردسال، نونهال شهرستان اسلامشهر (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 29 آذر 1398
tab4
tab5