gender 35 تا 45 سال
22 تا 35 سال
19 تا 22 سال
16 تا 19 سال
4 تا 16 سال
21 تا 49 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد محمد رضا نجفی عرب مهدی قبادیان تهران
2 بابک کیومهر بخشایش محمد دهقان نيري تهران
3 غلامرضا عزیزی سیدامیرمهدی میررضایی جهقی تهران
4 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی عرفان نصیری تهران
5 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی محمد الوندی تهران
6 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی مهدی ستاره تهران
7 مجید جلال زاده حمیدرضا خلیل نژادی تهران
8 محسن حاتمی آرش حاتمی تهران
9 محسن حاتمی عماد سالاری تهران