gender 35 تا 45 سال
22 تا 35 سال
19 تا 22 سال
16 تا 19 سال
4 تا 16 سال
21 تا 49 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 ابراهیم نجفی ورنژاد حسام عرب انصاری تهران
2 ابراهیم نجفی ورنژاد هانی عرب انصاری تهران
3 احمد خمیس آبادی امیر خالقی تهران
4 استاد مرتضی کریمی علیرضا رویتوندغیاثوند تهران
5 ایرج حسینی محمدرضا کریمی مرزعه شاه تهران
6 بهزاد جوادی اقدم یاسین پیرزاده تهران
7 بهنام جعفریان امیر محمد شعبانی بهارستان
8 بهنام جعفریان امیر مهدی ملک زاده بهارستان
9 بهنام جعفریان حسین رسولی بهارستان
10 بهنام جعفریان سینا ناصری بهارستان
11 بهنام جعفریان محسن شعبانی بهارستان
12 بهنام جعفریان محمد رضا همتی بهارستان
13 حسین حیدری سید عرفان هاشمی طامه تهران
14 حمیدرضا سلیمی پارسا ترابیان تهران
15 سجاد قلی زاده امیرحسین فرخچه تهران
16 سجاد قلی زاده محمدرضا دانش فرد تهران
17 سجاد قلی زاده مهدی صادقی چهاردانگه
18 سجاده قلی زاده درگاه سینا طهماسی تهران
19 سجاده قلی زاده درگاه علیرضا مهرابی تهران
20 سهیل عباسی امیرحسین خاکی نژاد تهران
21 عبدالله سیرجانی متین درزی تهران
22 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی علی جعفرزاده مشتقین تهران
23 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی علیرضا عزیزی بی شک تهران
24 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی محمدحسین جعفرزاده مشتقین تهران
25 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی محمدمهدی رزاقی تهران
26 غلامرضا عزیزی آذرشربیانی یونس جلیلی مجد تهران
27 غلامرضا کیکاوس زمان امیر حسین طحان تهران
28 غلامرضا کیکاوس زمان امیرحسین کرمی تهران
29 غلامرضا کیکاوس زمان محمد پرستو تهران
30 غلامرضا کیکاوس زمان مهدی پرستو تهران
31 کوروش محنتی حقی آراد طاهری زاده تهران
32 کوروش محنتی حقی سینا اسکندری مهرآبادی تهران
33 کوروش محنتی حقی کسری کیانی تهران
34 کوروش محنتی حقی محمدحسن حاجیان تهران
35 مجید جلال زاده امیرحسین میلانی اصل تهران
36 محسن خمسه علیرضا ابهام شندی تهران
37 محسن خمسه محمدنبی شاهمحمدی تهران
38 محسن خمسه مهدی امیری سیابیل تهران
39 مهدی چوروکی علیرضا شبعلی زاده تهران
40 مهدی چوروکی کیهان کاوسی تهران
41 مهدی چوروکی نیما مصطفائی ثمرین تهران