مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان قرچک (پسران)

پایان ثبت نام 25 خرداد 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 120 از 180

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

پنجشنبه 26 خردادماه - ساعت 14 الی 16 مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر واقع در قرچک خیابان مخابرات روبه روی 30 متری

جمعه 27 خرداد ماه_مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر

انفرادی