مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان پاکدشت (پسران)

پایان ثبت نام 5 تیر 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 146 از 200

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

چهارشنبه 8 تیر ماه ساعت 10 الی 12 / بلوار شهدای ظفز، خیابان امام خمینی ستایش 7 سالن ورزشی دکتر مهدوی

پنجشنبه 9 تیر ماه - سالن ورزشی دکتر مهدوی واقع در بلوار شهدای مظفر.خیابان امام خمینی ستایش۷

انفرادی