مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان پاکدشت (دختران)

پایان ثبت نام 4 تیر 1401 ساعت 09 ظرفیت رویداد 237 از 250

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

سه شنبه 7 تیرماه از ساعت 10 الی 12_سالن دکتر مهدوی

چهارشنبه 8 تیر ماه - سالن ورزشی دکتر مهدوی بلوار شهدای مظفر.خیابان امام خمینی ستایش۷.

انفرادی