مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان حوزه جنوبشرق (پسران)

پایان ثبت نام 31 خرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 114 از 300

gender 8 تا 11 سال
QR Code

زمانبندی مسابقات :

رده کمربندی سبز و آبی : ساعت 8 صبح

رده کمربندی قرمز - مشکی : ساعت 11 صبح

پنجشنبه دوم تیر ماه ساعت 13 :30 الی 16 - شهرک رضویه - خیابان اسکندرلو - نبش پارک کوهسار - سرای محله رضوی

جمعه سوم تیر ماه - خیابان 17 شهریور جنوبی بعد از میدان خراسان - خیابان کاظمی - خیابان برادران اعلا - درب دوم مجموعه ورزشی شهید پناهی

انفرادی