مسابقات قهرمانی نونهالان و بزرگسالان شهرستان رباط کریم (دختران)

پایان ثبت نام 8 تیر 1401 ساعت 13 ظرفیت رویداد 485 از 500

gender 17 تا 60 سال
11 تا 14 سال
QR Code

متعاقبا اعلام خواهد شد

نونهالان قرمز و مشکی یکشنبه 12 تیر، نونهالان سبز و آبی دوشنبه 13 تیر و بزرگسالان چهارشنبه 15 تیر - مکان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد

انفرادی