کارگاه آموزشی و بازآموزی داوران استان تهران (آقایان)

پایان ثبت نام 28 اردیبهشت 1401 ساعت 13 ظرفیت رویداد 135 از 200

gender 23 تا 71 سال
QR Code

 

هیات تکواندو استان تهران

جدول زمانبندی کارگاه آموزشی داوری آقایان

ردیف

تاریخ برگزاری

تایم برگزاری

عنوان

درجه

1

1401/02/30

8:30

الی

9:00

خیر مقدم و صحبت مسئولین

2و3

2

1401/02/30

9:00

الی

11:00

تغییر قوانین و قوانین جدید

2و3

3

1401/02/30

11:00

الی

11:15

پذیرایی

2و3

4

1401/02/30

11:20

الی

13:00

علائم و کار عملی

2و3

 

5

1401/02/30

14:00

الی

15:00

تئوری

1وملی

6

1401/02/30

15:00

الی

15:15

استراحت

1وملی

7

1401/02/30

15:15

الی

16:00

علائم و کار عملی

1وملی

 

 

 

 

 

 

 

8

1401/02/30

16:00

الی

17:00

مرور قوانین

بین المللی

 

9

1401/02/30

17:00

الی

18:00

جلسه

سرناظرین

 

جمعه 30 اردیبهشت ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی