مسابقات آزاد قهرمانی انتخابی خردسالان استان تهران (پسران)

پایان ثبت نام 13 خرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 117 از 200

gender 8 تا 11 سال
QR Code

سایت مسابقات پس از تکمیل ظرفیت بسته خواهد شد.

پنجشنبه 19 خرداد ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن (ساعت وزن کشی متعاقبا اعلام می گردد)

جمعه 20 خردادماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی