مسابقات آزاد قهرمانی انتخابی خردسالان استان تهران (دختران)

پایان ثبت نام 16 خرداد 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 108 از 200

gender 8 تا 11 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 آذر پناهی اسرا فیروزی چهاردانگه
2 آذر پناهی فاطمه رئیسی چهاردانگه
3 آذر عبدالوند محدثه غضنفری شهر شهريار
4 آذرپناهی هستی پناهنده زرنق چهاردانگه
5 اختر كياني آوا عبداللهی جهانی تهران - حوزه جنوب غرب
6 اختر كياني باران مبینی تهران - حوزه جنوب غرب
7 اختر كياني سما صابری ري
8 اختر کیانی زهرا حاتمی تهران - حوزه جنوب غرب
9 اختر کیانی ساینا رفیعی تهران - حوزه جنوب غرب
10 اختر کیانی ستاره رفیعی تهران - حوزه جنوب غرب
11 اختر کیانی فاطمه حاتمی تهران - حوزه جنوب غرب
12 اختر کیانی مرسانا رحمتی زارنجی تهران - حوزه جنوب غرب
13 اختر کیانی ملینا صادقی تهران - حوزه جنوب غرب
14 استاد اعظم درستی النا شریعتی تهران - حوزه شمال شرق
15 استاد اعظم درستی هلیا نظری تهران - حوزه شمال شرق
16 استاد بهاری نیا پرنیا کرمیان پردیس
17 استاد پورموسی فاطمه زهرا بارانی تهران - حوزه جنوب شرق
18 استاد زهرا شرفی سارینا مهربانی ري
19 استاد زینالی طهورا پیام تهران - حوزه شمال شرق
20 استاد گیتا ویسی النا صادق پور تهران - حوزه شمال غرب
21 استاد مریم عربی فائزه حیدری شهر شهريار
22 استاد ویسی ماهک شریفی تهران - حوزه شمال غرب
23 اعظم توکلی شانا شفیعی تهران - حوزه شمال شرق
24 اعظم درستی نیلوفر فصاحت تهران - حوزه شمال غرب
25 اکرم محمدی جعفری نیکا منصورکیائی ورامين
26 اکرم محمدی جعفری يلدا مظاهري دوست ورامين
27 بتول قره داغی ساناز محمد زاده اسلامشهر
28 پریاپورنعمت ارغوان سادات امینی ورامين
29 پریاپورنعمت فاطمه بانوزاده ورامين
30 پریاپورنعمت نرگس زیوری کاظم ورامين
31 ثریا قنبری ریحانه مولائی اسلامشهر
32 ثریا قنبری نرگس فرشاد اسلامشهر
33 خانم حاج حسینی آرتمیس خجک نژاد تهران - حوزه شمال غرب
34 خانم مینا فرجی پور راحیل کشاورزکلهری تهران - حوزه شمال غرب
35 راحله شاهدی سیده غزل سیدی تهران - حوزه شمال غرب
36 رخساره چناقچی سونیا قاسمی برلیان قدس
37 زهرا غفوري هلیا مولوی قدس
38 زهرا اذروند یسنا خلیلی تهران - حوزه شمال غرب
39 زهرا جاهد یاسمن قلعه نوئی تهران - حوزه شمال شرق
40 زهرا شرفی فاطمه مطلب زاده زواره ري
41 زهره عباسیان پرنیان طباطبائی ندوشن شهر رباط كريم
42 زهره عباسیان كيميا منظري سفتجاني شهر رباط كريم
43 زینب حاطفی زاده فاطیما برشک قدس
44 زینب ادیب زاده آریانا آدابیان تهران - حوزه شمال شرق
45 سعیده وکیلی کوثر یادگاری باقر شهر
46 سمیه شهریاری نگین سلامی تهران - حوزه شمال شرق
47 سهیلا علی طاهری مریم موگوئی قدس
48 سهیلا مهدی زاده ازدینی سیده ریحانه ولدخانی شهر رباط كريم
49 سهیلا مهدی زاده ازدینی هلنا علی وردیلو شهر رباط كريم
50 سولماز تیموری هانایعقوبی تهران - حوزه شمال غرب
51 سیده پروین رضوی ثنا توانا تهران - حوزه شمال شرق
52 شهناز جوانمرد الناز غیاثوند تهران - حوزه جنوب شرق
53 شهناز جوانمرد ستایش خواجوندسریوی تهران - حوزه جنوب شرق
54 شیما خلیل ارجمندی ایسان پورنده تهران - حوزه جنوب غرب
55 شیما خلیل ارجمندی نیایش جعفری برنجستانکی تهران - حوزه جنوب غرب
56 صدیقه شیخ بوجانی زهرا عبادی تهران - حوزه جنوب شرق
57 عاطفه کشاورز آیلین بابائی تهران - حوزه شمال غرب
58 عصمت غلامی هستی نوری بهارستان
59 فاطمه قنبري گنج ساغر علی خانی اسلامشهر
60 فاطمه اسماعیلی مقدم یسنا اکبری تهران - حوزه جنوب شرق
61 فاطمه جوانی آنیسا امانی تهران - حوزه شمال شرق
62 فاطمه جوانی زهرا زاداسمعیلی بجاربنه تهران - حوزه شمال شرق
63 فاطمه جودکی مریم غیاثی قرچک
64 فاطمه دری دولت ابادی النا حاجی باقری تهران - حوزه شمال شرق
65 فاطمه دری دولت ابادی نازنین زهرا صالحی تهران - حوزه شمال شرق
66 فاطمه دری دولت ابادی هستی رضائی تهران - حوزه شمال شرق
67 فاطمه دهقان مهدیس توکلی تهران - حوزه جنوب شرق
68 فاطمه رحیم زینالی آنوشا سادات میرباقری طباطبائی تهران - حوزه شمال شرق
69 فاطمه رحیم زینالی اسما حسنعلی زاده جمال آباد تهران - حوزه شمال شرق
70 فاطمه رحیم زینالی دینا محمدی منفرد تهران - حوزه شمال شرق
71 فاطمه رحیم زینالی یاسمین پاخ نامه تهران - حوزه شمال شرق
72 فرانک نظریان نگار علیرضائی علویجه تهران - حوزه جنوب غرب
73 فرناز امینی پارمیس آزاد منجیری تهران - حوزه شمال غرب
74 فهیمه ابراهیمی باران یوسفی اسلامشهر
75 فهیمه ابراهیمی سارینا خادمی نیری اسلامشهر
76 فهیمه ابراهیمی معصومه قاسمی کوره بیجاری اسلامشهر
77 گیتا ویسی درسا ویسی تهران - حوزه شمال غرب
78 گیتا ویسی سارینا قربانی تهران - حوزه شمال غرب
79 گیتا ویسی نازنین زهرا احمدی بهارستان
80 لعیا جمشیدی گلوریا کاظمی آرئتی تهران - حوزه شمال غرب
81 ليلي عليدوست عسل طهماسبی غریبدوستی پردیس
82 مرجان تیموری سارینا داودآبادی تهران - حوزه شمال غرب
83 مرجان تیموری سایدا ارجمند تهران - حوزه جنوب غرب
84 مرضیه مرادی قلعه خلیفه ئی مبینا آذرانی تهران - حوزه شمال غرب
85 مرضیه مرادی قلعه خلیفه ئی نازنین قپانوری تهران - حوزه شمال غرب
86 مرضیه گلپایگانی آرمیتا معصومی تهران - حوزه شمال شرق
87 مرضیه مرادی قلعه خلیفه ئی آرام صالحی تهران - حوزه شمال غرب
88 مريم آذرمهر هلينا خليلي تهران - حوزه شمال غرب
89 مریم حجتی فرید آندیا کاویانی تهران - حوزه شمال غرب
90 مریم حجتی فرید صهبا ژاله شادان تهران - حوزه شمال غرب
91 مریم آذرمهر فاطمه صابری کوپانی تهران - حوزه شمال غرب
92 مریم حجتی فرید آمیتیس حبیب اله زاده تهران - حوزه شمال غرب
93 مریم کمانکش بهار طاهری آستانه تهران - حوزه جنوب غرب
94 مریم کمانکش دلارام باقرنیا تهران - حوزه جنوب غرب
95 مریم کمانکش فاطمه زهرا محمودشاهی تهران - حوزه جنوب غرب
96 مریم کورانی آسنا رحمانی شورستانی تهران - حوزه شمال غرب
97 مژگان تاجیک ستایش رنجبر طرئی تهران - حوزه جنوب شرق
98 معصومه محمدیان آنا نیک نام زرنق تهران - حوزه جنوب غرب
99 معصومه محمدیان پانیذ مددی سنجدری تهران - حوزه جنوب غرب
100 منصوره کیائی محدثه برات زاده ري
101 مهدیه فتحی پریا وجدانی فاضل اسلامشهر
102 مهرنوش اسبقی خانقاه آوا اسبقی تهران - حوزه شمال غرب
103 مینا فتح الهی باران گودرزی تهران - حوزه شمال غرب
104 ندا زارع رها خانجانی تهران - حوزه جنوب غرب
105 ندا زارع مهرسا اسدیان همدانی تهران - حوزه جنوب غرب
106 ندا زارع نازنین فاطمه کشاورز تهران - حوزه جنوب غرب
107 ندا محمدی سیده حنانه جوادیان دیلمی قدس
108 ندا محمدی مائده جهانشاهلو قدس