مسابقات آزاد قهرمانی انتخابی خردسالان استان تهران (دختران)

پایان ثبت نام 13 خرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 80 از 200

gender 8 تا 11 سال
QR Code

سایت مسابقات، پس از تکمیل ظرفیت بسته خواهد شد .

چهارشنبه 18 خرداد ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهمین (ساعت وزن کشی متعاقبا اعلام می گردد)

پنجشنبه 19 خرداد ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی