پایگاه قهرمانی استان تهران در رده سنی نونهالان و نوجوانان (گروه پسران)

پایان ثبت نام 17 اردیبهشت 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 10 از 300

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code

یکشنبه و سه شنبه ها - ساعت 15 الی 17 - سالن تکواندو زنده یاد سید سعیدمهیمن

انفرادی