مسابقات آزاد قهرمانی هانمادانگ استان تهران "جام رمضان " (دختران)

پایان ثبت نام 4 اردیبهشت 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 300 از 300

gender 7 تا 80 سال
19 تا 80 سال
QR Code

زمانبندی مسابقه هانمادانگ بانوان : 08/02/1401


شروع مسابقه ساعت 16

آیتم های رکوردی ، تعادلی ، پرشی

*رده سنی زیر 8 سال –ساعت  16 الی 16:30 

*رده سنی 9 الی 12 سال-ساعت 16:30 الی 18:30

*رده سنی 13 الی 15 سال-ساعت 18:30 الی 19:45 

افطار-شام-پذیرایی 20 الی 20:30

*رده سنی 16 الی 18 سال –ساعت 20:45  الی 22

*رده سنی بالای 19 سال- ساعت 22 الی 23

*آیتم های قدرتی دیت چاگی/یوپ چاگی ساعت 22  


**بازیکنان 1 ساعت زودتر در سالن حضور بعمل آورند

پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی