مسابقات آزاد قهرمانی هانمادانگ استان تهران "جام رمضان " (پسران)

پایان ثبت نام 4 اردیبهشت 1401 ساعت 08 ظرفیت رویداد 300 از 300

gender 6 تا 80 سال
19 تا 80 سال
QR Code

زمانبندی مسابقه هانمادانگ آقایان : 1401/02/09


شروع مسابقه ساعت 16

آیتم های رکوردی ، تعادلی ، پرشی

*رده سنی زیر 8 سال –ساعت  16 الی 16:45 

*رده سنی 9 الی 12 سال-ساعت 16:45 الی 18

*رده سنی 13 الی 15 سال-ساعت 18 الی 19:30 

*رده سنی 16 الی 18 سال –ساعت 19:30  الی 20 

افطار-شام- 20 الی 20:45

*رده سنی بالای 19 سال- ساعت 21 الی 22

*آیتم های قدرتی دیت چاگی/یوپ قدرتی ساعت21


**بازیکنان 1 ساعت زودتر در سالن حضور بعمل آورند

جمعه نهم اردیبهشت ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی