مسابقات آزاد قهرمانی نونهالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (پسران)

پایان ثبت نام 12 اردیبهشت 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 62 از 150

gender 12 تا 15 سال
15 تا 17 سال
QR Code
این رقابتها با توجه به ثبت نامی در سال 1400 ،براساس تاریخ سال گذشته برگزار خواهد شد .

متعاقبا اعلام می گردد

جمعه 16 اردیبهشت ماه - سالن پوریای ولی (پایگاه یکم شکاری)

انفرادی