مسابقات آزاد قهرمانی شهرستان قدس (بانوان)

پایان ثبت نام 3 اسفند 1395 ساعت 08

gender 16 تا 19 سال
13 تا 16 سال
QR Code

5 اسفند ماه از ساعت 13:30الی15:30،سالن حجاب جنب مدرسه عاشورا

جمعه ششم اسفندماه،سالن شهدا واقع در بلوار مصلی،بلوار ولیعصر،بلوار شریعتی کاج

انفرادی