مسابقات مجازی پومسه شهرستان پردیس (پسران)

پایان ثبت نام 4 خرداد 1400 ساعت 13 ظرفیت رویداد 45 از 200

gender 40 تا 50 سال
50 تا 60 سال
30 تا 40 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
6 تا 11 سال
QR Code

مسابقات آزاد قهرمانی پومسه شهرستان پردیس به صورت مجازی برگزاری می گردد،متقاضیان شرکت کننده پس از ثبت نام در سایت مسابقات،با ارسال کد پیگیری آخرین مرحله و پرداخت هزینه در بانک،فیلم مربوطه خود را به شماره واتس آپ 09395932082  ارسال نمایید.ثبت نام و حضور در این رقابتها منوط به ثبت در سایت مسابقات است.


براساس اعلام مسئولین برگزاری فرم های اجرایی جهت ارسال فیلم به شرح ذیل اعلام گردید؛

 رده سنی زیر 12 سال: رده کمربندی سبز _ آبی فرم ۲و ۳ ، قرمز _ مشکی فرم 4 و 5

 رده سنی 12 تا 14 سال: رده کمربندی سبز _ آبی فرم 3و 4 ، قرمز - مشکی 4 و 7

رده سنی 15 تا 17 سال:رده کمربندی سبز _ آبی فرم 4 و7 ،قرمز و مشکی فرم 6و 8

رده سنی 18 تا 30 سال:رده کمربندب قرمز - مشکی فرم 7 و 9

رده سنی 31تا40 سال:رده کمربندی قرمز _ مشکی فرم 10 و 12

رده سنی 41تا 50 سال: رده کمربندی قرمز - مشکی فرم 11 و 13

رده کمربندی 51 تا 60 سال:رده کمربندی قرمز - مشکی فرم 12 و13

انفرادی