مسابقات مجازی پومسه حوزه جنوبغرب (دختران)

پایان ثبت نام 3 خرداد 1400 ساعت 23 ظرفیت رویداد 74 از 300

gender 40 تا 50 سال
30 تا 40 سال
17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
6 تا 11 سال
QR Code

مسابقات آزاد قهرمانی پومسه حوزه جنوبغرب به صورت مجازی برگزاری می گردد،متقاضیان شرکت کننده پس از ثبت نام در سایت مسابقات،با ارسال کد پیگیری آخرین مرحله و پرداخت هزینه در بانک،فیلم مربوطه خود را به شماره واتس آپ 09127990747  ارسال نمایید.ثبت نام و حضور در این رقابتها منوط به ثبت در سایت مسابقات است.

براساس اعلام مسئولین برگزاری، پومسه رو ها در رده کمربندی سبز  فرم ۲و ۳ ،رده کمربندی آبی فرم ۳ و ۴ ،رده کمربندی قرمز فرم ۵ و ۶ ،رده کمربندی مشکی دان یک فرم ۷ و ۸ ،رده کمربندی مشکی دان دو فرم کوریو و کوم کانگ  و مشکی دان ۳ فرم کوم کانگ و تبک را اجرا و به صورت فیلم ارسال نمایند.

انفرادی