مسابقات قهرمانی هانمادانگ استان تهران (قدرتی - رکوردی) آقایان

پایان ثبت نام 23 مهر 1399 ساعت 23 ظرفیت رویداد 246 از 300

gender 7 تا 71 سال
17 تا 71 سال
QR Code

پال کیوکپا :ساعت ۸ الی ۱۰ صبح  ( پازل پلاستیکی)

سونال کیوکپا :ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ صبح ( سفال )

جوموک کیوکپا : ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ ظهر ( سفال)

موم دولیو قدرتی :ساعت ۱۴ الی ۱۵ ظهر ( چوب)

جمعه پنجم دی ماه_سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی