مسابقات قهرمانی هانمادانگ استان تهران (قدرتی - رکوردی) بانوان

پایان ثبت نام 23 مهر 1399 ساعت 23 ظرفیت رویداد 93 از 200

gender 17 تا 69 سال
5 تا 66 سال
QR Code

موم دولیو قدرتی :  ساعت ۱۶ الی ۱۶:۱۵ عصر  ( چوب )

پال کیوکپا : ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷  عصر  ( پازل پلاستیکی)

سونال کیوکپا :ساعت ۱۷ الی۱۷:۳۰ عصر ( سفال)

جوموک کیوکپا: ساعت ۱۷:۳۵ الی ۱۷:۴۵  عصر ( سفال)

جمعه پنجم دی ماه_سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی