مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالسرق (پسران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 59 از 296

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 احد کیومهر بخشایش امین پارسا زهدی تهران - حوزه جنوب شرق
2 جمشید هداوند سیری سید احمد حسینی جلالیان تهران - حوزه جنوب شرق
3 حبیب اله اسدی شروین شاهین زند تهران - حوزه شمال شرق
4 خشایار نیکخو مفرد امیرحسین کرمی نامیوندی تهران - حوزه شمال شرق
5 سید عباس موسوی امیرمحمد عزیزی ملاسرائی تهران - حوزه جنوب شرق
6 عباس مولایی زکریا فخری تهران - حوزه شمال غرب
7 عبدالله سیرجانی آیدین پروین تهران - حوزه شمال شرق
8 عبدالله سیرجانی مانی زمانی آشتیانی تهران - حوزه شمال شرق
9 عبدالله سیرجانی محمدرضا نراقی تهران - حوزه شمال شرق
10 عبداله سیرجانی امیرعلی پیام تهران - حوزه شمال شرق
11 علی جواهریان سید امیر حافظ اصغری تهران - حوزه شمال شرق
12 هادی جلیلوند ابوالفضل حیدری تهران - حوزه جنوب شرق
13 ید الله تیموریان امیر علی جیرودی تهران - حوزه شمال شرق
14 ید الله تیموریان مهریاد محمدیاری تهران - حوزه شمال شرق