مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالسرق (پسران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 59 از 296

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 ید الله تیموریان امیر حسین ساری خانی تهران - حوزه شمال شرق
2 ید الله تیموریان کاوه نصراله پور تهران - حوزه شمال شرق
3 ید الله تیموریان کیان تاج بخش تهران - حوزه شمال شرق
4 ید الله تیموریان محمد امین عسگری تهران - حوزه شمال شرق
5 ید الله تیموریان محمد متین جافری تهران - حوزه شمال شرق
6 ید الله تیموریان میثاق نبید تهران - حوزه شمال شرق
7 آقای صادقی پارسا نادی خلیلی تهران - حوزه شمال شرق
8 استاد حسن عسگری آرمین اسفندیاری تهران - حوزه جنوب غرب
9 استاد حمیدرضا سلیمی امیرطاها سرافراز تهران - حوزه شمال غرب
10 استاد صادقی محمد طاها باقری تهران - حوزه شمال شرق
11 استاد صادقی یاسین صداقت کار تهران - حوزه شمال شرق
12 استاد منصور خاندان امیر محمود رجبی تهران - حوزه شمال شرق
13 ایرج حسینی میرعلی حسینی تهران - حوزه جنوب غرب
14 سيد حسين جاهد سید مهرشاد داشخانه تهران - حوزه شمال شرق
15 سیدعباس موسوی امیر مهدی نباتی گشتی تهران - حوزه جنوب شرق
16 عباس مولایی مهدی اثباتی تهران - حوزه شمال غرب
17 عبداله سیرجانی امیرمحمد عباس نژاد جناقرد تهران - حوزه شمال شرق
18 محسن حاتمی امیرمحمد دهقان تهران - حوزه شمال شرق
19 محسن حاتمی پارسا غلامی تهران - حوزه شمال شرق
20 محسن حاتمی فرزام پازوکی تهران - حوزه شمال شرق
21 ید الله تیموریان علی مظاهری بید مشکی تهران - حوزه شمال شرق
22 ید الله تیموریان کیان نصراله پور تهران - حوزه شمال شرق
23 ید الله تیموریان محمد مهدی شیخویسی تهران - حوزه شمال شرق