مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالسرق (پسران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 59 از 296

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

پنجشنبه 15 اسفند ماه - ساعت 9 الی11 در خیابان دماوند ایستگاه وحیدیه پشت تالار شفیعی خ حصیری کوچه پرورده ساختمان پرورده

جمعه 16 اسفند ماه_خ پیروزی جنب استخر پیروزی

انفرادی