مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه شمالشرق (دختران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 62 از 299

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 زهرا شرفی حنانه حیدری دولت آبادی تهران - حوزه جنوب شرق
2 زهره عباسیان يلدا آقازاده اسلامشهر
3 سمیه شهریاری نگین رستمی تهران - حوزه شمال شرق
4 سمیه شهریاری یلدا جلویز تهران - حوزه شمال شرق
5 شهناز جوانمرد تیسا جعفرزاده تهران - حوزه جنوب غرب
6 فاطمه دهقان مشکات قلی زاده تهران - حوزه شمال شرق
7 فاطمه رحیم زینالی ثریا ساجدی فردقلی بکلو تهران - حوزه شمال شرق
8 فاطمه رحیم زینالی ماهک عبدالملکی تهران - حوزه شمال شرق
9 فاطمه رحیم زینالی ملودی قربان پور تهران - حوزه شمال شرق
10 فاطمه عاطفی ریحانه فرهادی ري
11 لعیا جمشیدی پارمیس رنجبر تهران - حوزه شمال غرب
12 لعیا جمشیدی تینا حمزهء تهران - حوزه شمال غرب
13 لعیا جمشیدی رونیا محمدی تهران - حوزه شمال غرب
14 مرضیه سلیم ریحانه آقائی تهران - حوزه جنوب شرق
15 مریم صفاری ریحانه افلاکی تهران - حوزه شمال شرق
16 مریم کمندلو فرشته مددلوئی تهران - حوزه شمال شرق
17 مهرنوش اسبقی خانقاه درسا مهری تهران - حوزه شمال غرب