مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان پردیس (پسران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 45 از 200

gender 15 تا 18 سال
12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code