مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان پردیس (پسران)

پایان ثبت نام 12 اسفند 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 45 از 200

gender 16 تا 19 سال
13 تا 16 سال
10 تا 13 سال
QR Code