مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان ونوجوانان شهرستان شمیرانات (پسران)

پایان ثبت نام 14 اسفند 1398 ساعت 10 ظرفیت رویداد 47 از 250

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

شنبه 17 اسفند ماه - ساعت 16 الی 18 واقع در بلوار ارتش شهرک قائم خیابان شهید سوهانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (سالن امام علی)

یکشنبه 18 اسفند ماه - سالن امام علی

انفرادی