مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران)

پایان ثبت نام 23 بهمن 1398 ساعت 06 ظرفیت رویداد 213 از 220

gender 16 تا 19 سال
13 تا 16 سال
10 تا 13 سال
QR Code

پنجشنبه 24 بهمن ماه - ساعت 14 الی16 (ورامین_بلوار شهید باهنر، جنب زیر گذر 15 خرداد ماه - ضلع غربی پارک 15 خرداد - سالن شهید ثامنی راد)

جمعه 25 بهمن ماه - سالن شهید ثامنی راد

انفرادی