مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان شهریار (دختران)

پایان ثبت نام 15 بهمن 1398 ساعت 09 ظرفیت رویداد 198 از 200

gender 13 تا 16 سال
10 تا 13 سال
QR Code

پنجشنبه 17 بهمن ماه ساعت 12 الی 13 ظهر_شهریار خیابان ولی عصر مقابل پارک کودک کوچه زمان پور دفتر هیات تکواندو شهریار

جمعه 18 بهمن ماه - شهریار خیابان ولی عصر پارک کودک سالن رضوی

انفرادی