gender 17 تا 20 سال
9 تا 11 سال
14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code
ظرفیت مسابقات 200 نفر

پنجشنبه چهارم بهمن ماه از ساعت 16 الی 18، قرچک، میدان امام خمینی، ابتدای کمربندی شمالی جنب مخابرات باهنر سالن ورزشی فدک

جمعه 5 بهمن ماه - سالن ورزشی فدک

انفرادی