مسابقات لیگ پومسه دختران استان تهران (96 - 97 )

پایان ثبت نام 30 آذر 1396 ساعت 20

gender 34 تا 44 سال
18 تا 21 سال
21 تا 34 سال
34 تا 49 سال
9 تا 18 سال
44 تا 54 سال
3 تا 34 سال
15 تا 18 سال
9 تا 15 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 آسیه بهاری نیا مریم قاضی محسن پردیس
2 استاد اعظم درستی سهیلا مهدی زاده ازدینی شهر رباط كريم
3 استاد زهرا شهریاری مژگان فرضی نژاد تهران
4 زهرا زمانی اسداله پور ندا محمدی قدس
5 زینب حاطفی زاده تهمینه کهن روزلیلی قدس
6 سیده اعظم جلالی عصمت غلامی بهارستان
7 فرشته زر گوشیان رعنا طاهرخانی تهران
8 فرشته زر گوشیان زهره میرزایی تهران
9 فرشته زر گوشیان محبوبه خوشدونی فراهانی تهران